top of page
Moderne laptop

 Voordelen en effecten van   transformeren 

Je organisatie veranderen naar een toekomstbestendig kantoor is niet je dagelijks werk. Het vergt veel van jou en je medewerkers. Vaak hebben de medewerkers jarenlang op dezelfde manier gewerkt. Voorbeelden van belangrijke veranderingen binnen de branche zijn: risicogericht samenstellen, digitaal samenwerken, meer adviesgericht werken etc. Dat is voor veel medewerkers een grote omslag en dat vereist de juiste begeleiding, communicatie en training. Van medewerkers wordt meer en andere kennis en vaardigheden verwacht en de attitude om zich meer en meer als adviseur te profileren. Open staan voor veranderingen en mee willen groeien in het veranderproces zijn uitdagingen.

We besteden veel aandacht aan de communicatie met het personeel omdat we weten dat iedere verandering de nodige spanning en vragen met zich meebrengt.

Implementatie begeleiding

Door de inzet van onze implementatie specialisten zorgen wij ervoor dat het Accountify platform aansluit op je wensen en werkwijze. Dit kan betekenen dat je kunt blijven werken met je huidige software applicaties, maar dan in een online omgeving, of dat je als kantoor kiest voor een van onze ‘best of breed’ oplossingen. Deze keuze komt voort uit het adviesrapport dat we samen met jou opstellen.

Digitaal optimaal presteren

De ontwikkelingen op softwaregebied zijn op een punt gekomen waarbij jouw bestaande software leveranciers steeds vaker overstappen op cloud toepassingen en daarbij de mogelijkheid wordt geboden digitaal samen te werken met klanten en uitvragende partijen. Door de inzet van Accountify worden al deze functionaliteiten, geïntegreerd binnen één omgeving, aangeboden. Hierdoor wordt je kantoor 24/7 online en groeit je kantoor mee met de markt en de veranderende vraag van de klant. Enkele voorbeelden zijn SBR, RGS, UBL (elektronisch factureren), data-analyse- tools, en online diensten. De nieuwe technologie biedt veel mogelijkheden om nieuwe en relevantere diensten aan je klanten aan te bieden. Door de algehele digitalisering krijgen je klanten steeds meer behoefte aan real time informatie, managementrapportages en tussentijdse analyses.

Als MKB-accountant kom je zo dichter bij de bedrijfsprocessen van je klant te staan. Hierbij gaat het niet om de hoeveelheid, maar om de snelheid van informatie en het juiste gebruik. Door jouw financiële expertise als MKB-accountant kun je daarbij meerwaarde leveren. Je kunt de rol van financiële regisseur oppakken bij de informatie-uitwisseling tussen je klant en zijn omgeving. Een groot deel van de mkb accountantskantoren loopt achter bij deze ontwikkelingen en moet de (noodzakelijke) slag nog maken.

Klantcommunicatie

Op welke manier communiceer je met je klanten? Maakt je kantoor gebruik van een CRM pakket? Heeft je kantoor een online klantenportaal? Beschikt je kantoor over een eigen kantoor app? Kunnen klanten hun documenten online inzien, digitaal goedkeuren en ondertekenen? Biedt je kantoor online kennisbanken, belasting feeds en actuele nieuwsberichten? Kunnen je klanten gebruik maken van online tools zoals bijvoorbeeld een bijtellingscalculator?

 

Door de inzet van het Accountify platform beschikt je kantoor over bovengenoemde functionaliteiten en wordt je kantoor relevanter, efficiënter en rendabeler.

bottom of page